Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

FrieslandCampina stelt voor om lactose op te nemen in de uitbetaling van melk. De zuivelcoöperatie is verder voornemens om de negatieve grondprijs voor melk af te schaffen.

Deze maand krijgen de leveranciers van FrieslandCampina op de themabijeenkomsten een toelichting op de plannen. Het is de bedoeling om eiwit, vet en lactose te belonen in een vaste verhouding van 10 staat tot 5 staat tot 1. Daarmee winnen zowel eiwit als lactose aan belang. Bij de huidige garantieprijs van 35 euro per honderd kilo melk zou er 2 euro worden betaald voor het lactose in de melk.

Vraag naar lactose stijgt

FrieslandCampina wil de markt meer specifiek vertalen in de melkprijs. Gezien de toenemende vraag naar farmaceutische lactose en babyvoeding ligt het waarderen van lactose voor de hand. Het ligt ook in lijn met de strategie van FrieslandCampina om te groeien in de categorieën baby- en kindervoeding, zuiveldranken en merkkaas.

Meer melk per koe

Het is de vraag of melkveehouders voldoende mogelijkheden hebben om het lactosegehalte te beïnvloeden via voeding of fokkerij. ‘Wie meer lactose wil produceren, zal zich vooral moeten richten op een hogere melkproductie per koe; de hoeveelheid lactose per kilo melk is min of meer stabiel’, legt Piet Boer, bestuursvoorzitter van FrieslandCampina, uit.

Negatieve grondprijs overbodig

Vanwege die geringe variatie in lactosegehalte ligt de afschaffing van de negatieve grondprijs voor de hand. ‘Als je betaalt voor lactose, moet je niet tegelijkertijd een systeem hebben om lactoseproductie te ontmoedigen. De negatieve grondprijs doet dat indirect. De negatieve grondprijs is overbodig geworden dankzij de positieve waarde van lactose. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen lactose nog een kostenpost was en werd weggegooid.’

In het januarinummer ging Veeteelt uitvoerig in op de groeiende betekenis van lactose.

FrieslandCampina stelt de leden voor om lactose op te nemen in de melkprijs
FrieslandCampina stelt de leden voor om lactose op te nemen in de melkprijs
right