Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

FrieslandCampina stopt in een deel van België met het ophalen van melk. De zuivelonderneming stemt daarmee de melkaanvoer af op haar positie in de Belgische markt.

Het besluit treft twintig procent van de leveranciers in België. De bedrijven liggen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant. Piet Boer, bestuursvoorzitter bij FrieslandCampina, benadrukt dat leden buiten schot blijven: ‘De maatregel geldt alleen voor veehouders die puur als leverancier verbonden zijn aan FrieslandCampina, bij de 30 leden uit het gebied blijven we de melk vanzelfsprekend ophalen.’

Limelco als alternatief

FrieslandCampina heeft een overeenkomst kunnen sluiten met Limelco. Deze Limburgse zuivelfirma wil de melkveehouders van FrieslandCampina overnemen. ‘Wij leverden al een belangrijk volume van de melk uit het gebied rechtstreeks aan hen door, geografisch gezien is dit daarom ook een logisch alternatief’, legt Boer uit.

Limelco heeft vooralsnog geen eigen melkaanvoer, maar was wel op zoek naar meer zekerheid voor de langere termijn. Piet Boer: ‘Wij zorgen ervoor dat de contracten met de melkveehouders op een gelijkwaardige basis worden overgedragen aan Limelco. De afspraak is dat de betreffende melkveehouders tot 2015 een melkprijs krijgen uitbetaald die via een gelijkwaardige systematiek als bij ons wordt vastgesteld.’

Bedenktijd tot 15 mei

Deze week bespreekt FrieslandCampina de situatie met de leveranciers uit het betreffende gebied. Voor 15 mei moeten de melkveehouders aangeven of ze gebruik maken van het alternatief bij Limelco, of zelf op zoek gaan naar een andere afnemer.

FrieslandCampina haalt in België nu meer melk op dan nodig voor haar Belgische markt
FrieslandCampina haalt in België nu meer melk op dan nodig voor haar Belgische markt
right