Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het aantal vlees- en melkkoeien in de Verenigde Staten is de laatste 61 jaar nooit zo laag geweest. Op 1 januari 2013 telde Amerika 89,3 miljoen runderen.

Dat cijfer ligt bijna twee procent lager dan in januari 2012. In 2012 zijn er bovendien drie procent minder kalveren geboren dan in 2011. De cijfers zijn te lezen in een analyse van de veehouderij van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA).

Laagste peil

Een laatste piek in het Amerikaanse runderbestand dateert ondertussen al van 1997, toen het totale aantal runderen net geen 105 miljoen bedroeg. Sindsdien vertonen de statistieken jaar na jaar een dalende trend. Met de 89,3 miljoen runderen begin 2013 ligt het veebestand op het laagste peil sinds 1952.

Minder vervangingsvee

Het aantal vleeskoeien daalde het voorbije jaar met drie procent tot 29,3 miljoen koeien. Het aantal melkkoeien hield stand op een totaal van 9,2 miljoen.

Opvallend is ook de afname van het vervangingsvee. Zo loopt het vervangingsvee voor vlees- en melkproductie met twee procent terug. Het aantal slachtdieren is dan weer met vijf procent gedaald. De dalende trend zal dus wellicht aanhouden in de loop van 2013.

Analisten schrijven de afname van het runderbestand toe aan de extreme droogte vorig jaar en de hoge grondstoffen- en veevoederprijzen, waardoor landbouwers zich gedwongen zagen hun veestapel af te bouwen of hun bedrijf op te doeken.

Twee procent minder vervangingsvee voor melkproductie tegenover 2012
Twee procent minder vervangingsvee voor melkproductie tegenover 2012
right