Sitemenu

zaterdag 28 november 2020
left
content-main-left

Nieuws

Vlaamse mestbalans in evenwicht

05-11-2012  · 2 reacties

Volgens het jongste voortgangsrapport van de Mestbank is de Vlaamse mestbalans voor het vierde jaar op rij in evenwicht.

In 2011 nam de Vlaamse veestapel ook niet verder toe. Het aantal runderen daalde met ongeveer twee procent tot 1,31 miljoen runderen.

Uit de analyse van de Mestbank blijkt dat in 2011 ongeveer 30 miljoen kg stikstof uit Vlaamse dierlijke mest werd verwerkt en geëxporteerd, een toename van elf procent ten opzichte van 2010.

Derogatie essentieel voor evenwicht

Naast mestverwerking blijft derogatie essentieel om de mestbalans in evenwicht te houden. In 2011 pasten 3000 landbouwers derogatie toe op een areaal van ongeveer 81.000 hectare. Hierdoor kon bijkomend 6,3 miljoen kg stikstof afgezet worden op Vlaamse landbouwgrond.

Waterkwaliteit stabiel

De toestand van de waterkwaliteit blijft in Vlaanderen stabiel, blijkt uit het rapport. Net als in 2008-2009 en in 2010-2011 vertoonde in de winter 2011-2012 28 procent van de circa 800 meetpunten van het MAP-meetnet oppervlaktewater in Vlaanderen een overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter water.

Europa eist dat het aantal meetpunten met een normoverschrijding daalt tot een maximum van 16 procent in 2014.

Nitraatdoelstelling realistisch

De gemiddelde nitraatconcentratie gemeten in de bovenste filter van het grondwatermeetnet was in 2010 licht gedaald tot ongeveer 38 mg nitraat en die lichte verbetering bleef in 2011 stabiel.

Het Vlaamse mestactieplan MAP4 heeft als doelstelling de gewogen gemiddelde nitraatconcentratie in de bovenste filter te laten zakken tot maximaal 36 mg nitraat per liter in 2014. Op basis van de trend van de jongste vijf jaar lijkt het halen van deze doelstelling realistisch.

Door derogatie kon in 2011 6,3 miljoen kg stikstof extra worden afgezet op Vlaamse landbouwgrond
Door derogatie kon in 2011 6,3 miljoen kg stikstof extra worden afgezet op Vlaamse landbouwgrond
right