Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Rekentool voor optimale tussenkalftijd

21-03-2012  · 6 reacties

Wageningen Universiteit heeft twee rekenmodellen ontwikkeld waarmee een veehouder de economisch optimale tussenkalftijd kan berekenen.

De rekenmodellen zijn ontwikkeld door de leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit in samenwerking met het netwerk Duurmelken.

Met het eerste model 'optimale beslissing tochtige koe' kan een veehouder bepalen of hij een tochtige koe moet insemineren, of dat hij beter nog drie weken kan wachten.

Kosten berekenen met kengetallen

Het rekenmodel bepaalt de kosten aan de hand van een aantal bedrijfskengetallen (onder andere de gemiddelde melkproductie, kans op afkalfproblemen en tochtdetectie) en koespecifieke kengetallen (onder andere het aantal dagen na afkalven, lactatienummer, voorspelde 305-dagenproductie).

Winst verkorte tussenkalftijd

Het tweede model 'kosten verlengde tussenkalftijd' berekent de kosten op bedrijfsniveau van een verlengde tussenkalftijd ten opzichte van 365 dagen. Ook kan de veehouder uitrekenen wat het zou opleveren als hij de tussenkalftijd verkort. Dit kan volgens de makers van het model op bedrijfsniveau en voor iedere koe afzonderlijk.

Veehouders kunnen de rekenmodellen downloaden op de website van Verantwoordeveehouderij.nl.

Het model van Wageningen UR berekent wat een verkorte tussenkalftijd oplevert
Het model van Wageningen UR berekent wat een verkorte tussenkalftijd oplevert

een koe is geen computer en dus...............

jammer voor de wageningers maar die tussenkalftijd optimaliseren is ook sterk afhankelijk van het verwachtingspatroon van de veehouder van koeien heb je bijzondere exemplaren dan is afkalven zeker niet de belangrijkste prioriteit maar overwinningen in de showring en meerdere et sessies kunnen lucratief en interessant zijn dan omdat embryoos nu eenmaal meer opbrengen dan melk

Het is een tool geen middel...

Dus Noordhollander, bij hoeveel veehouders hebben showring successen of et sessies prioriteit? Misschien 1 procent of 2 procent? Dat jij geen vertrouwen hebt in onderzoek is jou zaak maar kom dan niet met zo'n argument... Denk dat dit voor gros van de veehouders (overige 98%) best een handige tool kan zijn die het stukje bewustwording en nut van korte tussenkalftijd kan doen vergroten...

Het is een tool geen middel...2

Volgens mij heeft Noordhollander niet helemaal door dat > 95% van de boeren afhankelijk is van de melk en niet van succes in de ring. Deze mensen in Wageningen geven juist een een handighulpmiddel voor een veehouder, om de TKT beter in beeld te krijgen en wat de kosten ervan zijn. Misschien moet je een paar jaar daadwerkelijk op een bedrijf werken voor je zulke argumenten geeft...

inderdaad wellicht selekte groep

voor melkleveranciers pur sang:alles met een blauwe stier dekken 100 rietjes a 3 € per stuk geen melkcontrole of registratie en melken maar..... dure kalveren alleen vaarzen nu goed aan de prijs

???

Laatste reactie van noordhollander klopt ook niks van, als melkleveranciers pur sang dat allemaal zouden doen dus (98%) van de boeren. Zouden er dus al helemaal geen vaarzen meer beschikbaar zijn :). Volgens mij is het enige wat jou interreseert show fokkerij, en heb je geen verstand van economie voeding vruchtbaarheid etc.!

optimale tussenkalftijd

Altijd mooi de reacties op dit soort werk te zien. Ik krijg ze ook regelmatig van vrienden en kennissen die boer zijn (houd me scherp). Het doel van ons werk is het ondersteunen van beslissingen. Boeren moeten rondom gezondheid en vruchtbaarheid veel beslissingen nemen en naast economie (er moet brood op de plank) spelen allerlei andere zaken een rol, zoals de "ring", werkgemak, tijd etc. Iedere boer is vrij te kiezen wat hij of zij wil, zelfs al kost het geld. Het is wel belangrijk dat als je besluiten neemt je weet wat de consequenties zijn en daar zijn dit soort tools voor.
right