Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse veestapel heeft in 2011 13 miljoen kilogram minder stikstof en 9 miljoen kilogram minder fosfaat uitgescheiden.

Dat komt naar voren in de studie Dierlijke mest en mineralen 2011, uitgebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale productie van dunne en vaste mest van de Nederlandse veestapel daalde licht van 72,2 miljard kilogram in 2010 tot 71,4 miljard kilogram in 2011. De stikstofexcretie daalde van 490 tot 477 miljoen kilogram en de fosfaatexcretie daalde van 179 tot 170 miljoen kilogram.

Oorzaak in rundveehouderij

De rundveehouderij is deels verantwoordelijk voor de daling van de mineralenuitscheiding. De daling wordt namelijk veroorzaakt door inkrimping van de Nederlandse rundveestapel en de doorgevoerde lagere stikstof- en fosfaatgehalten in rundveemengvoer en weidegras.

Daarnaast is een daling van de Nederlandse pluimveestapel een oorzaak.

Onder EU-plafond

Zowel voor stikstof als voor fosfaat ligt het niveau van de mineralenuitscheiding in 2011 onder het plafond dat de Europese Commissie voor Nederland heeft vastgesteld.

Mineralenuitstoot daalde deels door minder rundvee en aangepast voer
Mineralenuitstoot daalde deels door minder rundvee en aangepast voer
right