Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Een deel van de Nederlandse melkveehouders heeft belangstelling om vasteprijsafspraken te maken voor de melk- en/of voerprijs voor een bepaalde periode.

Dat concludeert agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen. Voor een onderzoek naar prijsrisicomanagement, in samenwerking met onder meer Wageningen Universiteit, heeft het bureau 161 melkveehouders met minimaal 75 melkkoeien ondervraagd.

Daaruit blijkt dat 20 procent van deze groep belangstelling heeft om de melkprijs voor een bepaalde periode vast te zetten. Een groter deel van deze melkveehouders wil vasteprijsafspraken maken voor voerprijzen (kracht- en ruwvoer), zo'n 37 procent. Bijna 15 procent van de 161 ondervraagde veehouders wil zowel de voerprijzen als de melkprijzen vastzetten.

Aanleiding onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op het afschaffen van het melkquotum in 2015. De Nederlandse zuivelindustrie krijgt dan waarschijnlijk te maken met meer schommelingen in de melkprijzen. De onderzoekers willen nagaan of melkveehouders kennis en behoefte hebben om melkprijsrisico’s af te dekken. Daarnaast willen ze weten welke instrumenten een melkveehouder ter beschikking heeft om zijn prijsrisico’s af te dekken.

De volledige resultaten van dit onderzoek zijn gepland voor begin volgend jaar.

Veel melkveehouders willen voerprijzen vast laten zetten voor een bepaalde periode
Veel melkveehouders willen voerprijzen vast laten zetten voor een bepaalde periode

vastzetten van prijzen is voor de echte "boer"

Zou die 15% niet beter kunnen overwegen om te stoppen met eigen bedrijf en in dienst te treden bij grote(re) onderneming als werknemer? Ben je boer of ben je ondernemer/financieel manager. Volgens mij geeft bovenstaande exact het verschil aan wat je steeds meer ziet bij/tussen melkveehouders. Hopelijk geeft rapportage ook inzicht wat aan de strijkstok blijft hangen van de bedrijven die voor je indekken !! Ben benieuwd hoe groot dat bedrag is !! Financieele handel kennende; ruim voldoende ;) Hoeveel geld hebben de melkveehouders verdiend afgelopen jaren met vaste melkprijzen ?
right