Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

LEI: geen hoger inkomen bij weidegang

13-02-2012  · 10 reacties

Melkveebedrijven die weidegang toepassen halen geen significant hoger inkomen dan bedrijven die de koeien op stal houden. Dat blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

De gegevens zijn afkomstig van het Bedrijven-Informatienet (BIN) en hebben betrekking op de jaren 2009 en 2010. Voor de vergelijking zijn groepen bedrijven gemaakt met een vergelijkbare hoeveelheid grond. De groep bedrijven die geen weidegang toepast produceert meer melk per hectare en per koe. Het aantal koeien ligt op deze bedrijven ook hoger (117 versus 85). Door de grotere melkproductie profiteren bedrijven die geen weidegang toepassen sterker van een melkprijsstijging dan andere bedrijven. Bij de relatief hoge melkprijs van 2011 is er wel inkomensvoordeel voor de bedrijven die niet weiden. Volgens het LEI komt dit uit op 30.000 euro per bedrijf.

Weiden gunstig voor kritieke melkprijs

De bedrijven die weidegang toepassen hebben en een hogere solvabiliteit (meer eigen vermogen), maar betalen per 100 kilo melk nog wel even veel rente als de bedrijven die niet weiden. Deze laatste categorie smeert de rentekosten uit over meer kilo’s melk. Uit de cijfers van het LEI blijkt wel dat weidende bedrijven een lagere en dus gunstiger kritieke melkprijs realiseren. Daarmee is deze groep melkveehouders minder gevoelig voor een periode met lage melkprijzen.

Trend naar meer opstallen

De tendens is dat steeds meer bedrijven de koeien op stal houden. Het LEI stelt dat in 2010 ongeveer 28 procent van de koeien niet meer in de wei kwam, terwijl dit in 2005 nog 16 procent betrof.

Weidegang is in Nederland economisch niet aantrekkelijker dan opstallen
Weidegang is in Nederland economisch niet aantrekkelijker dan opstallen

Geen significant hoger

Geen significant hoger betekent dus wel een iets hoger inkomen. M.a.w. als er een premie komt voor weidemelk dan word het verschil wel significant..........

Geen significant betekent dat

Geen significant betekent dat het niet bewezen is dat er met weidegang een beter inkomen te halen is.

cijferen kun je altijd

maar wie niet begrijpt dat zelf je gras uit een gezond weilannd halen en lekker buiten liggen bij niet al te grote koppels voordeliger is dan datzelfde gras afmaaien met een veel te grote en dure combinatie die moet retour de eerste klas van de lagere school

volgens mij mag de

volgens mij mag de noordhollander terug naar de eerste klas van de lagere school. Commentaar geven kan hij als de beste, maar rekenen zal wel niet zijn sterkste punt zijn. De vergelijking die hij maakt gaat niet op, want als je koeien in de wei hebt, dan zul je ook voor afrastering moeten zorgen en die ook onderhouden. Dieren in de wei, betekend ook dat je die dieren moet behandelen voor maag/darmwormen en ook voor de longwormen. Dit kost ook allemaal geld. Bij de huidige weidepremie van de Royal(e) FrieslandCampina betekend dit voor een bedrijf dat 1 miljoen liter melk leverd een toeslag van €5000. Koeien horen bij mij in de wei, maar voor dit bedrag kan ik de koeien en jongvee behandelen en in de wei laten. Toch doen we dit, want het leverd andere voordelen op om de koeien in de wei te laten...

Denk dat noord hollander

Denk dat noord hollander gewoon gelijk heeft!

geen school

Ik denk dat die zuid limburger helemaal geen school heeft gehad. Alleen al, als je de rente afschrijvings en onderhoudskosten van die dure machines gaat tellen, daar kun je al veel voor ontwormen en afrasteren! Niks goedkoper dan zelf het voer laten grazen in de wei en gezond voor de koe!

Vrij keuze stal, zelfde toeslag als weidemelk!!

In VEEL gevallen is het economischer dat men koeien binnen houd! Er zijn verschillende factoren die er voor zorgen dat er meningsverschillen zijn: opbrengstverliezen, daling melkproductie (kan), gezondheid veestapel, etz. Wat zeker is, is dat er volgens de burger koeien in de wei horen. Dat is een stukje Imago dat de veehouderij heeft en moet behouden. Dit kan men natuurlijk wel beinvloeden met marketing. (persoonlijk ben ik voor een vrij-keuze-stal, bij ons blijven de koeien ondanks de open deur lekker binnen in de box liggen)

voordelen weidegang

Ik ben het met Noordhollander eens, weidegang is vast en zeker voordeliger. Koeien halen zelf het voer op, brengen zelf de mest weg, je hoeft de boxen niet in te strooien, scheelt arbeid op gebied van voeren/stal onderhouden.. Tevens vind de koe het buiten altijd beter dan binnen, meer ruimte, lekker ligbed. Kreupele koeien genezen sneller in de wei.. Wat wil je nog meer als boer zijnde?? Dat beetje afrastering en keer vliegenspul op doen weegt niet op tegen de kostenbesparing van weidegang.. Kijk naar de kosten van strooisel en loonwerk.. Simpele rekensom dus ;)

Lei opzet

Ik had liever een vergelijking gezien op basis van productie niveau, dan de bedrijven selecteren op basis van gelijke oppervlakte. Want als je de bedrijven vergelijkt op productieniveau, kan je beter herleiden of een rantsoen met vers gras tot een hoger of lager saldo leidt. Nu met die hectare vergelijking komt er allerhande ruis in het onderzoek, zoals een hoge mate van verschil in nevenopbrengsten. Het lijkt er wel op dat het Lei opstallers heeft geselecteerd die hun inkomsten puur uit melk halen, en weiders die er van alles nog naast doen.

koeien binnen of buiten

in Vlaanderen is daar ook zeer recent onafhankelijk onderzoek naar gebeurd naar het verschil in inkomen tussen binnen of buiten, los van alle andere gevoelsinvloeden zeg maar. Die resultaten worden worden exclusief gepresenteerd op de studiedag van VRV Melkveegewest Brugge-Kortrijk op woensdag 22 febr bij Farm Lanneau te Ingooigem, pakweg 10 km voor Kortrijk. Inschrijven bij de secr van gewest daniel.vermeire@hotmail.com
right