Sitemenu

woensdag 20 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Op Nederlandse melkveebedrijven daalde het gemiddelde inkomen uit het bedrijf van 58.000 euro in 2011 naar 38.000 euro in 2012.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ramingen van LEI Wageningen UR over de inkomensontwikkelingen in de land- en tuinbouw. De inkomensverslechtering is volgens het LEI te wijten aan gestegen voerprijzen in relatie tot een lagere melkprijs. De voerkosten namen in 2012 met 6.000 euro verder toe ten opzichte van 2011.

Het LEI verwacht een zeven procent lagere melkprijs van 36,10 euro per 100 kilogram melk in 2012.

Positieve kasstroom op zestig procent bedrijven

Op 60 procent van de melkveebedrijven is er volgens berekening van het LEI sprake van een positieve nettokasstroom aan het einde van 2012. Van alle bedrijven heeft 36 procent een negatieve nettokasstroom die op te vangen is uit liquiditeiten of (meer dan) halveren van de aflossingen. Voor vier procent van de melkveebedrijven zijn grotere financiële aanpassingen nodig.

Daling inkomen biobedrijven

Op biologische melkveebedrijven daalde het inkomen uit het bedrijf van gemiddeld 40.000 in 2011 naar 33.000 in 2012. Het LEI noemt als oorzaak de nieuwe prijssystematiek die FrieslandCampina sinds 2012 hanteert voor de uitbetaling van het melkgeld. Bovendien stegen de voerkosten per 100 kilogram melk sterker dan op gangbare bedrijven door een hogere melkproductie van biologisch gehouden melkvee.

Verschillen tussen sectoren

De verschillen in inkomens waren in 2012 per sector en binnen sectoren groot, zo meldt het LEI. Naast melkveehouders was er bij bloembollentelers, vleeskuikenhouders, vleesvarkenshouders en melkveehouders in 2012 ook sprake van een inkomensdaling. Het gemiddelde inkomen van leghennenhouders, akkerbouwers, glastuinders en fokzeugenhouders nam volgens het LEI in 2012 juist toe.

Bekijk hier het volledige LEI-rapport over de inkomensontwikkelingen van land- en tuinbouwbedrijven.

Zestig procent van de melkveebedrijven sluit 2012 af met een positieve nettokasstroom
Zestig procent van de melkveebedrijven sluit 2012 af met een positieve nettokasstroom

Romijn

Hoe kan dit de heer Romijn van lto beweerde onlangs nog dat de melkprijs prima was,of was hij vergeten het LEI te bellen.

klagen

Een inkomen van 38.000 staat in schril kontrast met immer klagende boeren en aktievoeren in Brussel. Er zijn veel mensen die het met minder moeten doen.

optiemist

Klopt Peter, maar die werken ook minder hard als wij en vast geen 7 dagen per week

En privé, rente en aflossing

En privé, rente en aflossing moeten hier nog van betaald worden?

@ gerard

Rente is er hoogstwaarschijnlijk al vanaf, Aflossing moet er wel nog van af, maar daarentegen komen de afschrijvingen je tegenmoet. Klopt het wel dat de melkproductie van biologische gehouden melkvee hoger is ?

melkprijs

De melkprijs ligt gewoon op een best niveau, pijn zit aan de kostenkant maar als je voor deze prijzen niet kan melken zou ik maar eens goed achter m'n oren krabben............

Per bedrijf

@ Peter. Er word hier gesproken van inkomen per bedrijf, niet per arbeidskracht, .. En ik denk niet dat die 38000 euro verteerbaar inkomen is, .. Boeren is arm leven, 'rijk' sterven. Daar zit misschien de reden van ons klagen, ..
right