Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

DTO sluit eerste melkprijscertificaat af

06-02-2012  · 4 reacties

Dairy Trading Online (DTO) heeft deze week het eerste melkprijsgarantiecertificaat afgesloten. Voor de Nederlandse zuivelmarkt heeft DTO daarmee de primeur. 

Het certificaat garandeert een melkprijs van 34 euro per honderd kilo melk, exclusief btw. DTO maakt het volume en de koper van het certificaat niet bekend. ‘De koper van het certificaat wil uit concurrentieoogpunt anoniem blijven’, zegt Aris van Ommeren, mededirecteur van DTO.

Verzekeren tegen prijsdaling

Binnen enkele uren na de bekendmaking op boerenbusiness.nl hadden al meer dan vijf boeren naar het certificaat geïnformeerd. Van Ommeren: ‘De één denkt erover na om één certificaat af te sluiten, om af te tasten hoe het werkt. Anderen willen ten minste de helft van het quotum afdekken omdat het effect anders te gering is.’ Per certificaat dekken veehouders een volume af van 50.000 kilo melk.
Van Ommeren is zich ervan bewust dat de prijs onder de huidige markt is neergezet. ‘De markt is moeilijk te voorspellen, maar we zien de laatste maanden dat FrieslandCampina bijna elke maand de prijs naar beneden bijstelt. Een certificaat is een verzekering tegen verdere daling.’

Garantieprijs FC als referentie

De garantieprijs van FrieslandCampina geldt als referentie bij de maandelijkse uitbetaling. Betaalt FrieslandCampina minder dan 34 euro per honderd kilo melk (excl. btw), dan krijgt de melkveehouder het verschil uitgekeerd. Is de garantieprijs hoger, dan betaalt de melkveehouder het verschil. De looptijd van het eerste certificaat begint in maart 2012 en duurt tot maart 2013.

Het melkprijsgarantiecertificaat beschermt de veehouder tegen prijsdalingen
Het melkprijsgarantiecertificaat beschermt de veehouder tegen prijsdalingen

elke vernieuwing is geen verbetering

het klinkt wat ingewikkeld en is niks voor agrariers

Zo ingewikkeld is het niet volgens mij

Dit is neem ik aan een zelfde soort iets als de termijnmarkt... Dit geeft de melkveehouder meer zekerheid. Zeker voor de groter wordende bedrijven betekent dit meer zekerheid, dus zo heel ingewikkeld is het niet. In de USA wordt dit al veel meer gedaan.

managers

Prijzen afdekken is toch voor managers, bang om risico's te lopen. Echte ondernemers doen niet zo moeilijk en overleven een tijdje wat lagere prijs ook wel.

Denk dat ook jou managers die

Denk dat ook jou managers die prijzen afdekken ondernemers zijn. Of wou je zeggen dat grote "ondernemers" in bijvoorbeeld de USA waar de melkprijs een keer zo hard op en neer gaat geen echte ondernemers zijn?
right