Sitemenu

donderdag 25 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Ruim 32 procent van de melkveehouders met 50 of meer koeien is van plan het bedrijf uit te breiden.

Daarmee zijn melkveehouders iets minder terughoudend dan vorig jaar, toen gaf 30 procent van de melkveehouders aan dat hij of zij uitbreidingsplannen had. Dit blijkt uit de RundveeScanner Nederland 2012 van onderzoeksbureau AgriDirect, dat ruim 15.000 melkveehouders benaderde.

Percentage ‘stoppers’ gedaald

Tegelijk met het percentage melkveehouders dat uitbreidings- of opvolgingsplannen heeft, is het percentage dat zijn bedrijfsactiviteiten wil stoppen of afbouwen, met 0,2 procent licht gedaald naar 1,3 procent.

Investeringen in stallen

Uitbreiding op een melkveebedrijf gaat vaak gepaard met investeringen in stallen. Dit jaar ligt het percentage melkveehouders met plannen om te investeren in ligboxen of jongveestallen op 17,1 procent. Dat is hoger dan in 2010 (16,4 procent) en 2011 (15,9 procent).

Dit jaar is 17 procent van de melkveehouders van plan om te investeren in stallen
Dit jaar is 17 procent van de melkveehouders van plan om te investeren in stallen
right