Sitemenu

zaterdag 30 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Er is zeker nog toekomst voor de melkveehouderij in Nederland. Dat stelde Martin Eising, sectormanager melkveehouderij van Rabobank Nederland, op een themabijeenkomst in Arnhem. ‘Waar water en gras is, daar zal in de toekomst melkveehouderij plaatsvinden.’ 

Op een door de jongerencommissie van CRV regio Oost georganiseerde avond - met als thema 'Wat is jouw melkweg?' - schetste Eising dat de melkproductie in Nederland stijgt van 11,5 miljard kg naar 14 miljard kg in 2020. Tegelijkertijd neemt het aantal veehouders volgens de Rabobank af van 20.000 nu naar 11.000 in 2020.

Vraag naar zuivel in Azië stijgt

Over de ontwikkeling op de zuivelmarkt was Eising positief. ‘De vraag naar zuivel in China, Zuidoost-Azië en Rusland neemt toe, maar we moeten wel meer dan vroeger rekening houden met schommelingen in de melkprijs. De zuivelindustrie in Nederland is erg goed, maar we moeten blijven investeren in goede marketingkanalen.’

Maatschappelijke rentabiliteit

Behalve economische rentabiliteit is ook maatschappelijke rentabiliteit voor agrarische ondernemers steeds belangrijker, stelde Eising. ‘Zorg voor draagvlak bij burgers, laat zien wat je doet.’

Themabijeenkomst 10 maart

Behalve Eising spraken in Arnhem ook de melkveehouders Nils Spaans uit Broek in Waterland en Jan van Weperen uit het Friese Oosterwolde.

De jongerencommissie organiseert de themabijeenkomst – met dezelfde sprekers – ook op donderdag 10 maart in zaal Zwakenberg in Raalte, aanvang 20.00 uur.

Nederlandse melkplas stijgt volgens Rabobank van 11,5 naar 14 miljard kg in 2020
Nederlandse melkplas stijgt volgens Rabobank van 11,5 naar 14 miljard kg in 2020
right