Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Na de sterke terugval van twee jaar geleden, zagen melkveehouders het inkomen in 2011 voor het tweede jaar op rij toenemen.

Dat komt naar voren in het jaarrapport van het LEI, onderdeel van Wageningen UR. Vooral door de opnieuw gestegen melkprijs nam het inkomen uit het melkveebedrijf in 2011 toe met 9.000 euro en komt daarmee uit op 57.000 euro. Op biologische bedrijven was de inkomensstijging iets kleiner.

Naast een hogere melkprijs namen ook de kosten voor ruw- en krachtvoer fors toe. Deze stegen in 2011 door de hoge voerprijzen met 11.000 euro ten opzichte van 2010. De totale voerkosten per koe stegen daardoor met 20 procent.

Dalend inkomen agrarische sector

Met uitzondering van de melkveehouderij hadden bijna alle andere groepen agrarische ondernemers in 2011 te maken met een dalend inkomen. De inkomensdaling is vooral het gevolg van sterk gestegen kosten door hogere prijzen van veevoer, energie en kunstmest.

De productiekosten in de agrarische sector stegen in 2011 met bijna 7 procent, terwijl de opbrengstwaarde van alle land- en tuinbouwproducten slechts met 2 procent steeg.

Naast een hogere melkprijs namen in 2011 vooral de voerkosten toe
Naast een hogere melkprijs namen in 2011 vooral de voerkosten toe
right