Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

De positieve inkomensontwikkeling in de melkveehouderij zorgde in 2010 voor minder liquiditeitsproblemen op melkveebedrijven.

Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in Wageningen zijn de ontvangsten op melkveebedrijven in 2010 flink hoger dan in 2009. Dit is mede te danken aan de gestegen melkprijs. Hierdoor verdubbelde het aandeel bedrijven waar de ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven naar 40 procent.

Het aantal bedrijven waar ingrijpende maatregelen nodig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is fors gedaald, van een kwart in 2009 tot 5 procent in 2010.

Hoge kortlopende schulden

De melkveebedrijven met liquiditeitsproblemen in 2010 hebben vooral relatief hoge uitgaven. Die uitgaven zijn deels een gevolg van de keuzes die in 2009 zijn gemaakt om die tekorten op te vangen. De kortlopende schulden zijn met ruim 110.000 euro namelijk zeer hoog.

Door de gestegen melkprijs is het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen gedaald
Door de gestegen melkprijs is het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen gedaald
right