Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

In 2010 daalde de kritieke melkprijs op gangbare melkveebedrijven licht naar 38,5 euro per 100 kg melk, zo blijkt uit de Agri-Monitor van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

De kritieke melkprijs geeft aan hoe hoog de melkprijs moet zijn voor een bedrijf om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Ondanks de daling in 2010 blijft de kritieke melkprijs relatief gezien nog op een hoog niveau omdat de echte melkprijs vooralsnog lager is.

In de periode 2001-2010 steeg de kritieke opbrengstprijs op gangbare melkveebedrijven met 7 procent, zo meldt het LEI. De stijging wordt veroorzaakt door oplopende voerkosten en hogere aflossingen. Als het gemiddelde melkveebedrijf niet in omvang was gegroeid, was de kritieke melkprijs volgens het LEI nog verder opgelopen.

Hogere kosten op biologische bedrijven

Ten opzichte van 2001 kenden biologische melkveebedrijven in 2010 een stijging van de kritieke melkprijs met 28 procent naar 53,5 euro per 100 kg. Het LEI verklaart dit door de daling van de subsidies gericht op de biologische productiemethode en minder sterke schaalvergroting en melkproductie ten opzichte van gangbare bedrijven.

De kritieke melkprijs blijft ondanks de lichte daling op een relatief hoog niveau
De kritieke melkprijs blijft ondanks de lichte daling op een relatief hoog niveau
right