Sitemenu

woensdag 20 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoals dat geldt vanaf 2014, geeft naar verwachting flinke inkomensveranderingen op met name intensieve melkveebedrijven.

Dat komt naar voren in een onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarin keken onderzoekers samen met 35 melkveehouders naar het scenario van het toekennen van vaste bedrijfstoeslagen per hectare, zoals dat mogelijk wordt opgenomen in het nieuwe GLB.

In dit scenario blijkt het inkomenseffect, afhankelijk van de hoogte van de nieuwe bedrijfstoeslagen, met name voor intensieve melkveebedrijven ongunstiger uit te pakken. De bedrijfstoeslagen zijn dan niet meer gekoppeld aan geproduceerde melkhoeveelheden, maar aan hectares cultuurgrond. Voor een intensief melkveebedrijf kan het inkomensverlies oplopen tot 1000 euro per ha.

Weidegang 

De 35 melkveehouders mochten in het onderzoek ook aangeven welke aanvullende groene en blauwe diensten ze graag terugzien in het nieuwe GLB. Een beloning voor weidegang werd daarbij het vaakst genoemd. Verder zien melkveehouders graag betere subsidie- en innovatieregelingen rond mestverwerking, productie en besparing van energie.

De precieze invulling van het nieuwe Europese landbouwbeleid wordt eind 2013 duidelijk.

 

Melkveehouders zien weidegang graag beloond in het nieuwe Europese landbouwbeleid
Melkveehouders zien weidegang graag beloond in het nieuwe Europese landbouwbeleid

Goeie zaak toch

Ik vind het niet zo'n ramp dat de intensive veehouderij nu eens de klappen krijgt. De discussie over megastallen is afkomstig van de intensive veeteeld en de mest-boekhouding en het mest-overschot is allemaal tedanken aan de intensive veehouderij. De extensive veehouderij is altijd de dupe laat nu de rollen maar eens omdraaien.

goeie zaak

ik ben het helemaal met je eens peter!
right