Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het inkomen van de Belgische land- en tuinbouw daalde in 2011 met 22,5 procent. Dat maakt van België de sterkste verliezer binnen de EU. Zo blijkt uit een voorlopige analyse van de toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw door Eurostat.

In buurlanden zoals Nederland en Frankrijk daalt het inkomen slechts met respectievelijk 8,1 en 2,6 procent, en globaal genomen stijgt het inkomen in de EU zelfs met 6,7 procent. Landen die een stijging noteren, zijn onder meer Denemarken (+20,2%), Duitsland (+14,7%) en Roemenië (+43,7%). In totaal kenden 19 landen een stijging en acht landen een daling van het landbouwinkomen.

Reden onduidelijk

Waarom België zo slecht scoort, is nog niet duidelijk. Vermoed wordt dat de gestegen kosten voor veevoeders (+19%), meststoffen (+24%) en energie (+14,4%) een rol spelen. Een verdere analyse van Eurostat moet hier nog uitsluitsel bieden.

Het inkomen van de Belgische land- en tuinbouw daalde in 2011 met 22,5 procent
Het inkomen van de Belgische land- en tuinbouw daalde in 2011 met 22,5 procent
right