Sitemenu

zondag 24 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Ruim één op de vijf melkveehouders met meer dan vijftig koeien wil binnen twee jaar investeren in alternatieve-energietechniek. De overgrote meerderheid (zeventien procent) doelt daarmee op zonnepanelen. Circa 2,1 procent heeft investeringsplannen op het gebied van windmolens en 1,5 procent denkt aan een biogasinstallatie.

Dat blijkt uit de jaarlijkse RundveeScanner van agrarisch marketingbedrijf AgriDirect, waarvoor aan Nederlandse melkveehouders wordt gevraagd wat hun toekomst- en investeringsplannen zijn.

In de groep melkveehouders met honderd koeien of meer ligt het percentage dat wil investeren in zonnepanelen met 21,4 procent zelfs nog hoger.

Provinciale verschillen

Op provinciaal niveau zijn grote verschillen zichtbaar. Zo hebben melkveehouders in Flevoland met 31,4 procent bovengemiddeld veel plannen om te investeren in alternatieve energie. Dit is voornamelijk te verklaren door het hoge percentage veehouders dat wil investeren in windmolens.

Limburgse boeren voelen relatief weinig voor alternatieve energie. Slechts 16,3 procent zegt er binnen twee jaar in te willen investeren.

Veehouders denken het eerst aan zonnepanelen als bron van alternatieve energie
Veehouders denken het eerst aan zonnepanelen als bron van alternatieve energie
right