Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm stellen het fusiebesluit uit dat zij op 31 maart aan de ledenraad wilden voorleggen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil meer inzicht in de concurentieverhoudingen in de Nederlandse meststoffenmarkt. Pas als de NMa het onderzoek heeft afgerond, leggen de directies en commissarissen van Agrifirm en Cehave een besluit tot fusie aan de ledenraad voor.

Een onderdeel van het NMa-onderzoek naar de meststoffenmarkt is het schriftelijk enquêteren van boeren. Hoofddirecteur van Agrifirm Ton Loman wil en kan niets zeggen over de enquête. 'Ik wil het onderzoek niet beïnvloeden en wacht de conclusies af. Deze verwacht ik in de loop van april.'

Conclusies NMa-enquête onder boeren naar de mestmarkt verschijnen eind april
Conclusies NMa-enquête onder boeren naar de mestmarkt verschijnen eind april
right