Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Er is een ruimere regeling in de maak voor jonge boeren die het komend jaar weer willen investeren in hun bedrijf. Daarnaast werkt de overheid samen met het bedrijfsleven aan een regeling voor extra mestopslag vanwege de verkorte uitrijperiode.

Dit laat LTO weten na een maandagochtendoverleg van minister Gerda Verburg met de zuivelketen. Aan dit zuivelketenoverleg namen NAJK, NZO, CBL, Rabobank Nederland, VLB en LTO Nederland deel. De minister streeft ernaar dat boeren al komend jaar van beide regelingen gebruik kunnen maken. Vorig jaar maakten ruim 550 jonge boeren gebruik van de EU-regeling die nationaal mag worden ingevuld. Er kwamen in 2008 meer aanvragen binnen dan er budget beschikbaar was.

Een nieuwe regeling voor jonge investerende boeren is in de maak
Een nieuwe regeling voor jonge investerende boeren is in de maak
right