Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In het tweede kwartaal van 2009 is in Nederland ondanks de lage melkprijs 3,5 procent meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken dan in het tweede kwartaal van 2008. Dat meldt het LEI.

Met name in juni was er door de gunstige productieomstandigheden een behoorlijke stijging. Daarmee komt de totale melkproductie over het eerste halfjaar van 2009 1,8 procent hoger uit dan in 2008. Nederland wijkt daarmee af van de productie in de Europese Unie. De voorlopige cijfers in de Europese Unie duiden op een afname van ruim een procent.

Melkprijs daalt ruim 35 procent

De melkprijs dook in het tweede kwartaal van 2009 ruim 35 procent onder de melkprijs in het tweede kwartaal van 2008. Dat zorgt ervoor dat het saldo voor een bedrijf met 73 koeien en 580.000 kg quotum in dezelfde periode is afgenomen met 14.000 euro.

Veehouders leveren meer melk in 2009
Veehouders leveren meer melk in 2009
right