Sitemenu

woensdag 25 november 2020
left
content-main-left

Nieuws

Boeren kunnen tot 1 april reageren op de aanpassingen die Dienst Regelingen (DR) heeft doorgevoerd. Minister Verburg van LNV heeft met LTO afspraken gemaakt over de verdere uitvoering van de wijzigingen in het perceelsregister.

'DR had op haar manier informatie verstrekt, waarvan wij de indruk hadden dat dat niet voldoende was', laat LTO Nederland weten. De eerste afspraak is dat boeren via de computer in 'Mijn Dossier' van DR zien hoe de nieuwe perceelsgrenzen zijn getrokken. Als de grenzen verkeerd zijn ingetekend, kan de boer contact opnemen met DR. Vanaf half januari 2010 kunnen boeren ook zelf correcties aanbrengen, die DR vervolgens controleert. 

De tweede afspraak betreft de toezegging van minister Verburg dat wijzigingen in het perceelsregister voor 1 april 2010 zijn doorgevoerd. De wijzigingen die nu worden ingevoerd hebben geen gevolgen voor de mestruimte en de aanvraag voor de subsidies voor natuur (SAN/SNL) van 2009.

Percelen 2,6 procent kleiner

De helft van de percelen is inmiddels opnieuw ingetekend. De beteelbare percelen zijn gemiddeld 2,6% kleiner en 70% van de boeren heeft te maken met een afwijking van minder dan 5%. Boeren die eerder geen rekening hielden met de beteelbare perceelsgrootte, zullen bij het indienen van hun gegevens in mei 2010 rekening moeten houden met de nieuwe perceelsgrootte. De overige helft meet DR de komende maand na.

Percelen door aanpassingen Dienst Regelingen gemiddeld 2,6 procent kleiner
Percelen door aanpassingen Dienst Regelingen gemiddeld 2,6 procent kleiner
right