Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In het quotumjaar leverden de Nederlandse melkveehouders 157 miljoen kg meer melk aan de zuivelfabrieken dan het door de EU vastgestelde quotum van 11.391 miljard kg. Dat maakte het Productschap Zuivel bekend. De superheffing komt nog iets hoger uit dan de 143 miljoen kg die het productschap eind april had ingeschat. Procentueel bedraagt de overschrijding 1,38 procent, vorig jaar was dit 1,29 procent. Inclusief de quotumverruiming van 2,5 procent is er 2,6 procent meer geproduceerd dan vorig jaar. De melkveehouders betalen 43,8 miljoen euro superheffing, vorig jaar was dit 39,6 miljoen. Voor boerderijzuivelbereiders geldt een apart quotum, maar de leveringen zijn nog niet bekend.
Zuivelfabrieken ontvingen 157 miljoen kg melk te veel
Zuivelfabrieken ontvingen 157 miljoen kg melk te veel
right