Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De lage melkprijs weerhoudt melkveehouders er niet van om quotum aan te kopen. Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel (PZ).

Melkveehouders kochten in de maand juli in totaal 15,4 miljoen kilo melkquotum zonder grond aan. Dat is ruim 4 miljoen kilo meer dan in juli vorig jaar. Met name de gemiddelde portiegrootte is met 50.000 kilo ten opzicht van 38.000 kilo vorig jaar voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de stijging.
Ten opzichte van juni dit jaar was de aankoop van quotum in juli ook met bijna 4 miljoen kilo gestegen. De overdracht van quotum met grond zit eveneens in de lift. In het lopende quotumjaar is er bovendien met 14,7 miljoen kilo melk al bijna 3 miljoen kilo meer verleast.

Quotumaankoop fors gestegen in juli
Quotumaankoop fors gestegen in juli
right