Sitemenu

vrijdag 28 januari 2022
left
content-main-left

Nieuws

De liberalisatie van de melkmarkt leidt niet tot Europese doelstellingen als prijsstabilisatie en concurrentievermogen. Dat blijkt uit een rapport dat de Europese Rekenkamer afgelopen week publiceerde.

De rekenkamer waarschuwt dat een onstabiele marktsituatie waarschijnlijk snel leidt tot nieuwe grote overschotten. Bij de aanvang van het quotumtijdperk hebben veel landen ruimschoots quota toegewezen gekregen. Bovendien resulteert het quotum in een aantal EU-lidstaten niet meer tot productiebeperking.

Prijsverschil producent-consument 23 procent

Ook baart het verschil in consumenten- en producentenprijs de Rekenkamer zorgen. Tussen 2000 en 2007 steeg de prijs voor melkproducten voor de consument met 17 procent, terwijl de prijs voor de producent met 6 procent daalde. Om een te groot verschil tussen consumenten- en producentenprijs te voorkomen, beveelt het rapport aan de prijsvorming in de zuivelindustrie regelmatig te controleren.

Focus op binnenlandse markt

Het aandeel van EU-melk op de wereldmarkt daalt sinds 1984. Europese producenten van basisproducten zoals boter en melkpoeder kunnen alleen concurreren op de wereldmarkt als de prijzen hoog zijn. Uit het rapport blijkt dat de lidstaten zich beter kunnen richten op de binnenlandse markt en producten met hoge toegevoegde waarde die zonder subsidie uitgevoerd kunnen worden.

Lidstaten moeten zich richten op producten met hoge toegevoegde waarde
Lidstaten moeten zich richten op producten met hoge toegevoegde waarde
right