Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

 

De Europese Landbouwraad heeft besloten geen nieuwe maatregelen te nemen tegen de lage melkprijzen. Ook ziet de raad geen aanleiding de geleidelijke verruiming van de melkquota uit te stellen.

 

Verschillende lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk hadden de Europese Commissie hierom gevraagd vanwege de huidige situatie op de zuivelmarkt. Minister Verburg ziet in de slechte melkprijzen echter geen reden voor paniekreacties zoals het terugdraaien van de quotumverruiming. Er zijn volgens Verburg inmiddels aanwijzingen dat het dieptepunt in de zuivelmarkt bereikt is. Bovendien hebben de vorig jaar gemaakte afspraken over een geleidelijke uitbreiding van de melkquota tot doel de zogeheten zachte landing mogelijk te maken. Daaraan is volgens de minister niks veranderd. Europees Landbouwcommissaris Fischer Boel sloot zich hierbij aan en verzekerde dat ze gemorrel aan de quotumverruiming niet zal toestaan.

 

Europa stelt de quotumverruiming niet uit
Europa stelt de quotumverruiming niet uit
right