Sitemenu

maandag 25 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Tussen het saldo van weiden en permanent opstallen kan op bedrijfsniveau een verschil zitten van meer dan € 10.000. Dat blijkt uit gegevens van Stichting Weidegang. Van de onderzochte melkveehouders heeft 64 procent geen zicht op het effect op de kosten en de opbrengsten van weidegang versus opstallen. Sinds vorig jaar heeft de Stichting 600 bedrijven bezocht. Bij 90 procent bleek het kostentechnisch interessant om het beweidingssysteem nader te bekijken. ‘We zien grote verschillen in kostenvoordeel tussen bedrijven’, zegt Kees-Jaap Hin, secretaris van de Stichting Weidegang. ‘De belangrijkste factor is de hoeveelheid gras die je met weidegang kunt benutten.’ Opmerkelijk is dat het beweidingssysteem dat veehouders hanteren vaak ingegeven is door gewoonte. Slechts een derde van de melkveehouders heeft de afgelopen vijf jaar gekeken of het gebruikte beweidingssysteem nog bij de huidige bedrijfsvoering past. Hiervan is twee derde tot de conclusie gekomen dat een ander type beweidingssysteem beter past bij de huidige bedrijfsomstandigheden. Hin: ‘Van modern standweiden worden veel veehouders enthousiast, omdat het ook op grote bedrijven en robotbedrijven toegepast kan worden.’ Hin: ‘we monitoren de bedrijven niet systematisch. Daarom willen we nader onderzoeken welke bedrijven daadwerkelijk met de adviezen aan de slag zijn gegaan en wat de resultaten daarvan zijn.’
64 procent van de melkveehouders heeft geen zicht op de kosten en de opbrengsten van weidegang versus opstallen
64 procent van de melkveehouders heeft geen zicht op de kosten en de opbrengsten van weidegang versus opstallen
right