Sitemenu

dinsdag 25 januari 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het inkomen van melkveehouders was het afgelopen jaar historisch laag. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de land- en tuinbouwcijfers van LEI Wageningen UR.

Het gemiddeld inkomen uit het bedrijf per onbetaalde aje (arbeidsjaareenheid) kwam in 2009 uit op –6000 euro. In 2008 lag dat nog op 39.000 euro.

Vooral de fors lagere melkprijs droeg bij aan die daling van het inkomen. De melkprijs komt naar verwachting in 2009 gemiddeld uit op ongeveer 28 euro per kg melk. Dat is 27 procent lager dan in 2008.

De voerkosten namen op bedrijfsniveau af door een prijsdaling van het krachtvoer met 17 procent.

Melkprijs daalde in 2009 met 27 procent
Melkprijs daalde in 2009 met 27 procent
right