Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De coöperaties Cehave Landbouwbelang en Agrifirm willen fuseren. Daarom starten ze een onderzoek dat drie tot vier maanden gaat duren. De coöperaties verwachten dat de fusie extra groeikansen oplevert voor de Nederlandse en de buitenlande activiteiten van beide ondernemingen.

Door de fusie denken de coöperaties een bredere basis voor productvernieuwing te leggen, de kosten te verlagen en de inkooppositie te versterken. De schaalvergroting in de landbouw leidt tot scherpere en nieuwe eisen aan toeleveranciers, zo stellen Agrifirm en Cehave.

Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid van de fusie waarbij gekeken wordt naar strategie, synergievoordelen, organisatiestructuur, ledenbeloningen en naam en vestigingsplaats van de nieuwe onderneming.

Rond de jaarwisseling beslissen de ledenraden van beide ondernemingen over de voorgenomen fusie.

 

 

Cehave en Agrifirm onderzoeken fusie
Cehave en Agrifirm onderzoeken fusie
right