Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Er is in 2008 ruim 65 miljoen kilogram melkquotum minder verhandeld dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het overzicht van de transactieaanvragen die het Productschap Zuivel het afgelopen jaar ontving. In 2007 werd in totaal nog een kleine 300 miljoen kilogram melk verhandeld (inclusief verleasen), in 2008 kwam het totaal op 233.261 ton. De daling komt met name voort uit een forse afname van de hoeveelheid verkochte quotum zonder grond. Het totaal daarvan kwam in 2008 bijna 81,5 miljoen kilogram melk lager uit op 135.667 ton. De tijdelijke overdracht van quotum (verleasen) steeg ten opzichte van 2007 wel met bijna 22 miljoen kilogram melk naar ongeveer 86 miljoen. Met name de decembermaand heeft met ruim 1000 transacties en in totaal 31 miljoen kilogram melk een forse bijdrage geleverd aan deze stijging. Het totaal aantal transacties waarbij overdracht van quotum plaatsvond, bedroeg in 2008 bijna 8200, een daling van ongeveer 2200 ten opzichte van 2007.
right