Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie stelt twee wijzigingen voor om de de melkmarkt te stabiliseren. De EU-ministers voor landbouw bespreken deze op 19 oktober.

Het eerste voorstel betreft het toepassen van een 'clausule inzake marktverstoring', waardoor in de toekomst sneller op marktverstoringen gereageerd kan worden. Deze clausule bestaat al voor andere landbouwsectoren. Ten tweede veranderen de regelingen voor het opkopen van quota door de lidstaten in de quotajaren 2009-2010 en 2010-2011. De voorgestelde veranderingen zorgen ervoor dat opgekochte quota die in de nationale reserve blijven, niet meer worden meegerekend in de nationale quota wanneer moet worden beslist of de superheffing al dan niet moet worden toegepast. Als de superheffing dan wordt geïnd, kunnen de lidstaten het deel dat overeenstemt met de opgekochte quota, gebruiken voor de herstructurering van de sector.

De EU-ministers bespreken op 19 oktober twee Europese voorstellen
De EU-ministers bespreken op 19 oktober twee Europese voorstellen
right