Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Een delegatie van de DDB licht op uitnodiging leden van het Europees Parlement in over de mogelijkheden van horizontale prijsafspraken.

Op 10 november praat de DDB in Brussel met de commissie High Level Group, die met aanbevelingen moet komen hoe de Europese Commissie een acceptabele melkprijs kan bewerkstelligen. Voorzitter van de DDB Sieta van Keimpema: 'We hebben het over horizontale prijsafspraken. Dat vereist een nieuw wettelijk kader. Het is goed dat na alle acties dit overleg mogelijk is.'

De DDB laat weten dat de crisissituatie, die al een jaar duurt, uitwijst dat de vrije markt in de melkketen slechts beperkt mogelijk is. Dit beeld wordt volgens de DDB versterkt door cijfers van het Landbouw Economisch Instituut, waaruit blijkt dat melkveehouders direct in het verlies duiken als ze het quotum vergroten tot een niveau boven 800.000 kg. De oorzaak is dat deze melkveehouders personeel moeten aannemen dat direct tot een exploitatieverlies leidt.

Europese commissie onderzoekt melkprijs
Europese commissie onderzoekt melkprijs
right