Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders komen financieel te kort om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen. Dat is voor het eerst sinds vele jaren, meldt GIBO Groep accountants.

Het eerste half jaar van 2009 verdiende een gemiddeld bedrijf 35.000 euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar (tabel 1). Voornaamste oorzaak is de 12,8 cent lagere melkprijs. Door lagere uitgaven voor voer, kunstmest, mestafzet en rente daalden de kosten met 1,8 cent per kilo melk. Netto bleef er tien cent per kilo melk minder beschikbaar voor prive-uitgaven, aflossingen en reserveringen.

Veel variatie

GIBO ziet wel forse verschillen tussen de bedrijven. Ruim een derde van de veehouders voldoet nog wel aan de aflossingsverplichtingen. De rekening courant op hun bedrijven liep evenmin op.

Klik voor de volledige tabel

Tabel 1 – Resultaten melkveehouderij eerste half jaar 2009 (bron: GIBO)
Tabel 1 – Resultaten melkveehouderij eerste half jaar 2009 (bron: GIBO)
right