Sitemenu

zondag 24 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

 

Het LEI heeft op basis van voorlopige bedrijfsresultaten van 2007 de kostprijs van dat jaar becijferd op 42 euro per 100 kilo melk. De totale (inclusief berekende) kosten kwamen uit op bijna 54 euro per 100 kg melk.

 

Dat is een stijging van 74 eurocent per 100 kg melk. Vooral de veevoerkosten zijn gestegen. De rentekosten zijn daarentegen gedaald, vooral door de lagere waarde van het melkquotum.

 

De totale opbrengsten kwamen uit op een kleine 52 euro per 100 kg melk. De gemiddelde melkprijs bedroeg in 2007 ruim 37 euro per 100 kg melk. Ten opzichte van 2006 is dat een stijging met ongeveer zes euro per 100 kg melk. Voor een gemiddeld bedrijf betekent dat een stijging van de opbrengsten met ruim 34.000 euro. Naast de melkopbrengsten zijn ook de overige opbrengsten sterk gestegen, vooral door de hogere omzet en aanwas.

 

right