Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Ongeveer 95 procent van de agrarische ondernemers heeft geen afname van de administratieve lastendruk ervaren in 2008. Dat blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van Gibo Groep. Volgens de respondenten faalt het beleid van de overheid, die al jaren het verminderen van de regeldruk en administratieve lasten tot doel heeft.
Bijna de helft van de boeren verwacht in 2009 een slechter bedrijfsresultaat dan in 2008. Ongeveer een derde van de agrarische ondernemers geeft ook aan gevolgen van de kredietcrisis te ondervinden. Vorig jaar vreesde vijftien procent van de ondernemers problemen voor het rondkrijgen van financiering, voor komend jaar is dat percentage verdubbeld.
Een op de drie veehouders ziet vernieuwing in het dierwelzijnbeleid als een grote dreiging voor de bedrijfsvoering in de toekomst. Een nog groter aandeel, 53 procent, noemt nieuwe regels in het mestbeleid een grote bedreiging voor het bedrijf.

Boeren tevreden over bedrijf en zichzelf
De agrarische ondernemers zijn erg tevreden over de prestaties van het eigen bedrijf. Negen van de tien ondernemers geeft zichzelf een voldoende (gemiddeld rapportcijfer 6,9).
Om zichzelf en de prestaties van het eigen bedrijf te verbeteren wil bijna de helft van de ondernemers in 2009 werken aan de verbetering van de efficiëntie op het bedrijf. Investeren in kennis en innovatie wil een op de drie ondernemers en 37 procent ziet het realiseren van schaalvergroting als prioriteit.

95 procent ervaart geen afname van de administratieve lastendruk
95 procent ervaart geen afname van de administratieve lastendruk
right