Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vangen melkveehouders in Noord-Nederland de toegenomen arbeidsdruk door schaalvergroting op met inzet van extra personeel, in het zuiden van het land is automatisering daarvoor het aangewezen middel. Dat blijkt uit onderzoek van Cehave Landbouwbelang onder driehonderd grotere melkveebedrijven.
Van de melkveehouders in de drie zuidelijkste provincies wil 69 procent uitbreiden via automatisering van de bedrijfsvoering. Cehave wil met de onderzoeksresultaten nog beter inspelen op de begeleidingsbehoeften van grote melkveehouders in Nederland.

right