Sitemenu

maandag 4 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Weinig veehouders schakelen op dit moment over naar een biologische bedrijfsvoering. Dat komt volgens Biologica, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, door de hoge zuivelprijzen in de gangbare melkveehouderij. De zuivelprijzen stijgen explosief door een tekort aan gangbare melk. De prijs van de biologische melk stijgt mee, maar het prijsverschil met gangbare zuivel blijft hetzelfde. Volgens Martin Wiersema, voorzitter van de Vakgroep Biologische Landbouw LTO/Biologica, heeft de biologische veehouder een stijging in meerprijs nodig om de ambities, zoals op het terrein van dierwelzijn, te realiseren.
'De biologische boeren zouden graag willen dat de meerprijs is gebaseerd op een echte kostenberekening. De hele keten, van boer tot supermarkt, zou moeten meebetalen aan de omschakeling', vertelt Martin Wiersema. Het aantal gecertificeerde biologische bedrijven is het afgelopen jaar zelfs licht afgenomen (zie tabel 1). Het aantal niet-gecertificeerde bedrijven (bedrijven die bezig zijn met de omschakeling maar biologisch, maar nog geen biologische producten mogen afzetten) is meer dan verdubbeld. Ondanks de daling is de omzet van de biologische dagverse zuivel het afgelopen jaar toch gestegen met 30 procent naar bijna 30 miljoen euro. Met name kaas en boter boekten progressie.

1 januari 2007 1 juli 2007 mutatie verschil in %
aantal gecertificeerde bedrijven 1.365 1.331 ―2,30
aantal niet-gecertificeerde bedrijven 86 130 51,20
Tabel 1 - Aantal biologische bedrijven
Omzet biologische zuivel gestegen
Omzet biologische zuivel gestegen
right