Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Er is nauwelijks verschil in inkomen tussen veehouders die weiden of opstallen. Dat concludeert Countus Accountants en Adviseurs op basis van een economische analyse op de site van Netwerken in de veehouderij: www.verantwoordeveehouderij.nl . Het saldo van bedrijven die het vee permanent opstallen is circa 1,70 euro per 100 kg melk lager dan dat van weidende bedrijven, vanwege een lagere omzet en aanwas en hogere voerkosten. Omdat de vaste kosten (exclusief berekende arbeid) 1,24 euro lager liggen voor opstallers wordt dit verschil grotendeels gecompenseerd.

Opstallers zijn dermate intensief dat ruwvoer moet worden aangekocht. Opmerkelijk is dat deze bedrijven meer inkomen genereren uit verhuur van grond en de teelt van overige gewassen, terwijl hun bedrijfsvoering in vergelijking met weidende bedrijven intensiever is (20.000 kg melk per ha versus 14.600 kg). Dit is volgens Countus een (lucratieve) keuze van de ondernemer. Daarnaast realiseren opstallers een hogere netto-voeropbrengst per hectare.
De analyse is uitgevoerd onder 97 weidende bedrijven en 53 bedrijven die het vee opstallen. De beweiders hebben een quotum van 624.000 kg tegen 907.000 kg voor de opstallers. Countus benadrukt dat de keuze voor beweiden of opstallen niet uitsluitend afhangt van economische argumenten.

Weiden wel extra saldo, maar weinig verschil in inkomen
Weiden wel extra saldo, maar weinig verschil in inkomen
right