Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In november 2005 besliste de Europese Commissie dat in het kader van de nitraatrichtlijn heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied moest worden ingekleurd. Dit leidde in Vlaanderen tot een verdere verstrenging van de bemestingsnormen. De nitraatrichtlijn laat evenwel toe dat lidstaten een afwijking of derogatie vragen op de maximumnorm van 170 kg stikstof per hectare en per jaar. Een derogatie kan bekomen worden voor gewassen met een lange groeiperiode en met een hoge stikstofopname. Door het gunstig advies van het Europees nitraatcomité kunnen landbouwers in Vlaanderen maximaal 250 kg stikstof per hectare en per jaar brengen op percelen met gras en maïs met gras als ondervrucht. Op percelen met wintertarwe gevolgd door een tussengewas en bieten mag maximaal 200 kg stikstof per hectare en per jaar bemest worden. Voor de derogatie komt de dierlijke mest van graasvee in aanmerking, net zoals de dunne fractie van varkensmest
Eerder verkregen onder meer Oostenrijk, Nederland, Ierland, Noord-Ierland, Wallonië en Denemarken een dergelijke afwijking.

right