Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De totale ziektekosten per koe zijn in circa vijf jaar tijd gestegen van 62 naar 77 euro. Dat heeft Alfa Accountants en Adviseurs berekend voor de bij Alfa aangesloten melkveebedrijven.
Vooral de hogere medicijnkosten dragen bij aan de stijging. Deze namen toe van 32 naar 46 euro.
Enerzijds zijn de duurdere medicijnen daar volgens Alfa debet aan, anderzijds ziet het bedrijf ook ontwikkelingen die mogelijk het medicijngebruik doen toenemen. Zo is het beweidingssysteem veranderd van volledig beweiden naar sterk beperkt weiden en summerfeeding. Bovendien ziet Alfa een productiestijging per man van 450.000 naar 500.000 kilo melk. Ook het meer opstallen en de kwaliteit van de oude stallen zal invloed hebben op de ziektekosten per koe.
De ziektekosten per koe zijn niet alleen de veeartskosten, maar ook alle preventieve middelen zoals uierdip en formaline.

right