Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Politiek

Nieuws

De Nederlandse voerindustrie heeft samen met Rabobank, LTO en NVV miljoenen euro’s toegezegd voor mestverwerking in Nederland.

Door de urgentie van mestverwerking vrijwel alleen subsidie voor bestaande technologieën

Nieuws

Land- en tuinbouworganisatie LTO denkt dat het nieuwe GLB-akkoord binnen dezelfde markt voor grotere concurrentieverschillen tussen lidstaten zal zorgen.

Het GLB is akkoord over een flexibeler invulling van vergroeningsmaatregelen

Nieuws

De melkveehouderij vergroot in de toekomst zijn kansen door meer verschillende melkstromen te gaan onderscheiden.

Weidegang was een punt van discussie tussen de sprekers

Nieuws

De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas wordt in het kabinet Rutte II verantwoordelijk voor landbouw en natuur.

Staatsecretaris Verdaas gaat natuurbescherming vastleggen in een nieuwe wet

Nieuws

Dirk-Jan Schoonman nieuwe voorzitter NMV

23-10-2012  · 1 reactie

Dirk-Jan Schoonman volgt Hans Geurts op als voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Melkveehouder Schoonman (50) uit Brummen was eerder al vicevoorzitter van de NMV.

Dirk-Jan Schoonman is de nieuwe voorzitter van de NMV (foto: NMV)

Nieuws

Het fosfaatoverschot in de veehouderij zal eind van dit jaar uitkomen op 12 à 22 miljoen kilo. Dat verwacht het LEI op basis van voorlopige cijfers.

Veehouderijbedrijven hebben steeds meer moeite om fosfaatoverschotten af te zetten

Nieuws

Als nieuwe voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij heeft het algemeen bestuur van LTO Noord Kees Romijn (44) uit het Zuid-Hollandse Langerak benoemd.

Hij volgt Siem Jan Schenk op, die in

Romijn volgt Schenk op als voorzitter van vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord

Nieuws

De eerste reacties op het toekomstige mestbeleid dat de staatssecretarissen Bleker en Atsma gisteren presenteerden, zijn positief.

Veehouders met een mestoverschot moeten een deel daarvan gaan verwerken

Nieuws

Bij de aanstaande onderhandelingen over het EU-landbouwbeleid moet Nederland zich er hard voor maken dat EU-geld ingezet kan worden voor weidegang, duurzame stallen en mestverwerking.

Het arbeidsintensieve karakter van weidegang verdient een goede beloning

Nieuws

Een deel van de kleine en middelgrote slachterijen in Nederland voert de verplichte bse-test voor runderen niet of onvolledig uit. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Zes van de zeventien slachterijen overtraden de regels voor de bse-test
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right