Sitemenu

dinsdag 28 september 2021
left
content-main-left

Huisvesting

Nieuws

Wageningen UR Livestock Research biedt ondernemers ondersteuning bij het ontwerpen van een integraal duurzame stal. Hiervoor stelde minister Gerda Verburg van LNV begin december 2,2 miljoen euro ter beschikking.

Wageningen UR biedt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een duurzame stal

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV trekt 2,2 miljoen euro uit voor ondernemers met vernieuwende ideeën over de ontwikkeling van volledig duurzame stal- en veehouderijsystemen.

In 2011 moet vijf procent van de Nederlandse stallen volledig duurzaam zijn

Nieuws

Grofweg de helft van de melkveehouders in Nederland en Vlaanderen wil investeren in de huisvesting van hun melkvee.

Het investeringsgedrag verschuift van quotum naar huisvesting

Nieuws

Ronde stal leverbaar in Nederland

14-10-2009  · 1 reactie

De in Engeland ontworpen ronde stal heeft sinds kort een importeur.

De ronde stal met een diameter van 30,25 meter kost ongeveer 65.000 euro

Nieuws

Koeien hebben op stal minimaal 8,6 vierkante meter loop- en ligruimte nodig om negatieve effecten op melkproductie en welzijn te voorkomen. Dat meldt de European Food Safety Authority (EFSA) in een advies aan de Europese Commissie.

Veel ligruimte noodzakelijk volgens EFSA

Nieuws

Natuurgebiedenmaaisel als strooisel

19-04-2009  · 1 reactie
Kort gemaakt maaisel uit natuurgebieden dat niet geschikt is als veevoer kan dienen als strooisel in potstallen en ligboxen. Willem van der Linden in Tienhoven demonstreerde op zijn zoogkoeienbedrijf hoe twee machines maaisel korter maken.
Willem van der Linden gebruikt oud riet dat hij hakselt tot strooisel

Nieuws

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren.

Nieuws

Het is zinvol koeien per twee aan het koppel toe te voegen. Ze zijn dan minder angstig, actiever en passen zich sneller aan het koppel aan.

Nieuws

Het jaarrond opstallen van koeien is in 2007 voor het eerst in jaren niet toegenomen. Eén op de acht veehouders ofwel 12 procent hield in 2007 zijn koeien volledig binnen.
Beweiden neemt niet verder af

Nieuws

Van alle Nederlandse melkveehouders met minimaal 80 melkkoeien heeft 19,7 procent plannen om te investeren in een nieuwe ligboxenstal binnen nu en twee jaar. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van AgriDirect uitgevoerd in opdracht van Agriprom.

content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right