Sitemenu

zondag 7 juni 2020
left
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Het omega 3-gehalte in gras varieert sterk. Het gehalte verschilt van 10 tot 28 gram per kilogram drogestof.

Nieuws

Dankzij de warme dagen en voldoende vocht in de ondergrond groeit niet alleen het gras maximaal, ook stijgt het eiwitgehalte in vers gras.

Nieuws

Dankzij zonnig weer en de relatieve koude nachten is het suikergehalte in het gras afgelopen week flink gestegen.
Verloop RE en suikergehalte (bron: Agrifirm)

Nieuws

De verkoop van vloeibare kunstmest bij firma Flex Fertilizer System NL is dit voorjaar bijna verdrievoudigd.
Grotere belangstelling voor vloeibaar bemesten

Nieuws

Steeds meer graszaadleveranciers voorzien graszaad van een coating.

Nieuws

Het gebruik van vloeibare kunstmest op grasland resulteert in twintig procent hogere drogestofopbrengsten.
Spaakwiel bemester zorgt voor betere stikstofbenutting

Nieuws

Het gebruik van kunstmeststoffen in de Nederlandse melkveehouders is vanaf begin jaren negentig gehalveerd.
Prijs kunstmeststoffen met 50 procent toegenomen

Nieuws

De gebruiksnormen voor 2008 en 2009 zijn afgelopen week definitief gesteld in de uitvoeringsregeling meststoffenwet.
Gebruiksnorm voor grasland daalt in 2008 en 2009

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft aangekondigd extra te gaan controleren op naleving van de nieuwe regels in het Besluit gebruik meststoffen.

Nieuws

In 2007 vroegen 10.800 Vlaamse landbouwbedrijven, goed voor 196.000 hectare, derogatie aan bij de Mestbank.
Deelnemens aan derogatie mogen meer dierlijke mest aanwenden
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right