Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om niet langer op Europees niveau over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te beslissen, maar op het niveau van de individuele lidstaten. Dat meldt Vilt.

Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten

Nieuws

Het areaal Vlaams grasland blijft in 2010 met 249.706 hectare veruit het meest beslag leggen op landbouwgrond. Ten opzichte van 2009 is het areaal grasland met 1,8 procent gestegen.

In 2010 staat er 119.330 ha silomais en 60.441 ha korrelmais op het Vlaamse land

Nieuws

De teelt van eiwithoudende voedergewassen is in Nederland op dit moment niet redabel. Dat stelt minister Gerda Verburg als antwoord op een aangenomen motie van twee parlementariërs. De opbrengsten zijn volgens de minister te laag en er is een sterke concurrentie van goedkope eiwithoudende gewassen uit het buitenland.

De opbrengsten van eiwithoudende gewassen, zoals lupine, zijn laag

Nieuws

Door flinke winterschade aan de grasmat besluiten dit voorjaar beduidend meer veehouders tot in- of doorzaai van weipercelen.

Door de winterschade verkocht Limagrain al 35 procent meer graszaad

Nieuws

De helft van de zandgronden in Nederland is op termijn niet meer geschikt voor een gezonde en productieve ruwvoerteelt.

Bodemvruchtbaarheid op zandgrond daalt

Nieuws

Toename bladvlekkenziekte bij gras

11-03-2010  · 1 reactie

Bladvlekkenziekte is het afgelopen jaar steeds vaker geconstateerd in de Nederlandse weilanden.

Bladvlekkenziekte in gras uit zich in het najaar

Nieuws

De overheid levert geen bijdrage meer bij schade door het weer.

Vier verzekeraars bieden weersverzekering aan

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert dit voorjaar extra op de regels voor maiszaaien.

2000 euro boete bij niet naleven regels

Nieuws

Biologische melkveehouders hoeven geen officiële aanvraag voor derogatie meer te doen.

Voor biologisch melkvee gelden de excretienormen van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Nieuws

Vruchtwisseling verlaagt het risico op bladdenvlekkenziekte bij mais. Dat is de uitkomst van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR.

Twee jaar oude gewasresten bevatten nog levensvatbare sporen bladvlekkenziekte
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right