Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

De graskuilen die in september 2010 zijn gemaakt, zijn dankzij de hoge verteerbaarheid en het suikergehalte prima geschikt voor melkkoeien.

Het ruw-as-gehalte van de herfstkuilen ligt boven de grens van de gewenste streefwaarde

Nieuws

Maiskuilen 2010 van goede kwaliteit

01-12-2010  · 2 reacties

Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden van dit jaar is de kwaliteit van de maiskuilen goed. Dit meldt BLGG AgroXpertus op basis van de tot nu toe bemonsterde kuilen.

De maiskuilen van 2010 hebben ondanks het wisselende weer goede voederwaarden

Nieuws

Het Platform Mais Onderzoek Nederland (PMO-Nederland) heeft de maisrassenlijst voor 2011 bekendgemaakt. De lijst volgt uit de resultaten van het maisrassenonderzoek 2010, waarin rassen zijn vergeleken met een aantal standaardrassen van de Aanbevelende Rassenlijst.

De rassenlijst voor 2011 volgt uit de resultaten van het maisrassenonderzoek 2010

Nieuws

Veehouders ongerust over uitrijden mest

31-08-2010  · 1 reactie

Informatiecentra van LTO-organisaties krijgen honderden telefoontjes binnen van verontruste veehouders, die zien aankomen dat ze hun mest niet op tijd kunnen uitrijden als gevolg van de zware regenval.

Door de slechte weersomstandigheden kampen veehouders met volle mestputten

Nieuws

Het ministerie van LNV geeft een tijdelijke vrijstelling op het scheurverbod op gras op zand- en lössgronden. De vrijstelling geldt van 1 september tot en met 15 september.

Grasland scheuren toegestaan voor betere conditie grasmat

Nieuws

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) dringt in een open brief aan het ministerie van LNV en het Faunafonds aan op een wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk verband tussen salmonella en ganzen.

Salmonellabeheersing van FrieslandCampina is voor NMV een van de redenen om aan te dringen op onderzoek

Nieuws

In de strijd tegen het oprukkende jacobskruiskruid is het praktijknetwerk 'Beheersing van jacobskruiskruid' een natuurlijke vijand op het spoor gekomen.

In het buitenland is de jacobskruidaardvlo succesvol in het bestrijden van jacobskruiskruid

Nieuws

LTO Nederland heeft bij het ministerie van LNV een verzoek ingediend dat graslandvernieuwing op zand- en lössgrond gedurende dit najaar mogelijk moet maken. Door de extreme droogte en hitte zijn percelen deels of helemaal verdroogd en onherstelbaar beschadigd.

Volgens LTO zijn sommige percelen op zand- en lössgronden onherstelbaar beschadigd

Nieuws

De voorjaarskuilen van 2010 wijken qua samenstelling behoorlijk af van die van voorgaande jaren. Het gras bevat opvallend weinig structuur en veel suiker.

De gemiddelde vem-waarde van de voorjaarskuilen is met 956 hoog

Nieuws

De lange winter, het koude voorjaar en de droge zomer zorgen volgens de Vlaamse Boerenbond voor een uitzonderlijk groeiseizoen.

Boerenbond heeft toestemming gevraagd voor weiden op grasklaverpercelen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right