Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Graszaadprijzen blijven stijgen

31-05-2011  · 1 reactie

Door de aanhoudende droogte en de krappe voorraden van 2010 blijven de graszaadprijzen dit jaar hard stijgen.

Graszaadteler Innoseeds voorspelt dat graszaad de komende jaren schaars zal zijn

Nieuws

Door de aanhoudende droogte hebben al 42 departementen in Frankrijk restricties opgelegd op het gebied van watergebruik voor irrigatie. Dat staat te lezen op de website Web-Agri.

Frankrijk heeft restricties opgelegd voor het watergebruik voor irrigatie vanwege aanhoudende droogte

Nieuws

Het kali-advies op de Nederlandse graslanden gaat mogelijk op de schop.

Grasland krijgt een nieuw advies voor kali. Op de foto: kaliwinning in Duitse kalimijn

Nieuws

De mais in het noordoosten van Nederland die eind vorige week een flinke nachtvorst (tot wel acht graden onder nul) over zich heen kreeg, lijkt zich hoopvol te ontwikkelen.

Vooral mais in het tweede- tot derdebladstadium getroffen door de vorst

Nieuws

Zwavelbemesting in snijmais kan leiden tot een meeropbrengst van 100 tot 450 kg droge stof per ha. Dat blijkt uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI).

Breedwerpige toediening van een S-houdende meststof leidt niet tot een andere werking dan rijenbemesting

Nieuws

Het eiwitgehalte van vers gras ligt momenteel vijftien procent boven het niveau van vorig jaar.

Volgens De Heus is spreiding ruweiwitgehalte in vers gras tussen grondsoorten hoog

Nieuws

Limagrain heeft dit voorjaar 55 procent meer weidemengsels verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gebruik van gecoat graszaad neemt toe

Nieuws

Het aankopen van land is meer voor emotionele risicobeperking dan voor rendabele ruwvoerteelt, stelt Andries-Jan de Boer van Accon AVM.

Ruwvoeraankoop is goedkoper dan landaankoop

Nieuws

Vanwege de vroeg ingevallen vorst krijgen veehouders die gebruikmaken van derogatie, een maand langer de tijd om hun percelen te laten bemonsteren. Het uitstel geldt tot 1 maart 2011.

Door het winterweer is het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk

Nieuws

Gebruik kunstmest neemt af in Vlaanderen

07-01-2011  · 2 reacties

Het kunstmestgebruik in de Vlaamse landbouw is in de afgelopen jaren flink gedaald.

Per hectare grasland 120,8 kg stikstof uit kunstmest toegediend
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right