Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Gras- en maisteelt

Nieuwsberichten over grasteelt en maisteelt

Nieuws

Het aandeel veehouders dat deelneemt aan bedrijfsspecifieke excretie (bex) is dit jaar opnieuw gestegen.

De stijging van het aantal bex-deelnemers was het grootst in grasrijke gebieden

Nieuws

Gas moet broei in kuil voorkomen

20-09-2012  · 4 reacties

Wageningen UR Livestock Research is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om broei in de kuil te voorkomen met gebruik van gas.

Ruim de helft van de kuilen heeft in meer of mindere mate last van broei

Nieuws

Door snijmais in een verder afgerijpt stadium te oogsten, neemt de zetmeelopbrengst toe zonder een negatief effect op conservering, voeropname of melkproductie.

Een drogestofpercentage van 42 procent heeft geen effect op melkproductie

Nieuws

App voor bepalen ideale oogsttijdstip snijmais

29-08-2012  · 10 reacties

Onder de naam MaisManager lanceren Limagrain en CRV Uitgeverij gezamenlijk een app die helpt bij het bepalen van het ideale oogsttijdstip van snijmais.

MaisManager helpt de gebruiker bij het bepalen van het drogestofpercentage

Nieuws

José Graziano da Silva van de Voedsel- en landbouworganisatie FAO heeft in de Britse krant Financial Times de VS opgeroepen om de productie van bio-ethanol uit mais stop te zetten.

Veertig procent van de mais in de VS wordt gebruikt voor bio-ethanol

Nieuws

Amerikaanse boeren die door de aanhoudende droogte in de problemen zijn geraakt of koeien hebben verloren, krijgen extra steun van de overheid.

Grote delen van de Verenigde Staten kampen met extreme droogte

Nieuws

In 2011 behaalden Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld een ton droge stof meer opbrengst uit gras- en maisland dan het gemiddelde praktijkbedrijf.

Koeien & Kansen-bedrijven bereiken een hogere stikstofbenutting

Nieuws

Amerika kampt met extreme droogte

13-07-2012  · 1 reactie

De Verenigde Staten hebben op dit moment te maken met de meest extreme droogte in meer dan vijfentwintig jaar. Dat melden diverse Amerikaanse media vrijdag.

Verdroogde mais wordt soms nog snel gehakseld en ingekuild

Nieuws

Het gras uit ruim een op de tien voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad.

Een zwaveltekort kan leiden tot een lager eiwitgehalte in graskuil

Nieuws

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de voorlopige percentages vastgesteld voor de verplichte mestverwerking voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Veehouders mogen vanaf 2013 niet meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right