Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Economie

Nieuws

Momenteel geeft bijna 30 procent van de Nederlandse melkveehouders aan het bedrijf te willen uitbreiden of laten opvolgen. Dit percentage is lager dan vorig jaar.

Een nieuwe stal blijft vooralsnog het meest genoemde investeringsplan bij melkveehouders

Nieuws

ABN Amro: voedselprijzen blijven stijgen

26-05-2011  · 2 reacties

ABN Amro is positief gestemd over het toekomstperspectief van de melkveehouderij. Voor 2011 gaat de bank uit van een gemiddelde melkprijs van zo’n 37 á 38 euro per honderd kilo melk.

De melkveehouderij heeft zich relatief snel hersteld van de recessie

Nieuws

Het zelf afmesten van uitstootkoeien kan een nettorendement van 135 euro opleveren.

Het zelf afmesten van uitstootkoeien loont

Nieuws

Als in 2015 de melkquotering en de varkens- en pluimveerechten vervallen, kan de melkveehouderij het meest van de nieuwe situatie profiteren.

Melkveesector kan na 2015 twintig procent groeien

Nieuws

Ondanks hogere voerkosten komt het saldo in het eerste kwartaal van 2011 voor een gemiddeld melkveebedrijf in Nederland circa 7000 euro hoger uit dan vorig jaar.

De totale opbrengsten lagen in het eerste kwartaal 11.000 euro hoger dan vorig jaar

Nieuws

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoals dat geldt vanaf 2014, geeft naar verwachting flinke inkomensveranderingen op met name intensieve melkveebedrijven.

Melkveehouders zien weidegang graag beloond in het nieuwe Europese landbouwbeleid

Nieuws

Het energie- en gasverbruik is een grote kostenpost op melkveebedrijven die zelf hun melk verwerken tot kaas en andere zuivelproducten.

Besparen op energiekosten is mogelijk door vrijgekomen warmte uit koelinstallaties beter te benutten

Nieuws

Grotere melkveebedrijven komen in economisch opzicht beter uit de bus dan kleinere bedrijven. Hierdoor is het toekomstperspectief voor deze bedrijven beter en het opvolgingspercentage hoger.

Diergezondheid en welzijn van het melkvee is op grotere bedrijven niet minder dan op kleinere bedrijven

Nieuws

Er is zeker nog toekomst voor de melkveehouderij in Nederland. Dat stelde Martin Eising, sectormanager melkveehouderij van Rabobank Nederland, op een themabijeenkomst in Arnhem.

Nederlandse melkplas stijgt volgens Rabobank van 11,5 naar 14 miljard kg in 2020

Nieuws

Aanvraag blauwtongvrije status nog onzeker

09-02-2011  · 2 reacties

Het is niet zeker of Nederland binnenkort de blauwtongvrije status aanvraagt, ook al worden er geen besmette bloedmonsters meer gevonden.

Runderen laten onderzoeken op blauwtong kost exporteurs veel geld
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right