Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Economie

Nieuws

Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker heeft toegezegd het budget voor de subsidieregeling Jonge Landbouwers te verdubbelen van de oorspronkelijke 8 miljoen euro naar 15 miljoen euro.

De subsidieregeling dragen bij aan de concurrentiepositie van jonge boeren

Nieuws

De op handen zijnde wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor inkomenssteun kunnen zorgen voor een inkomensverlies van meer dan 22.500 euro bij sterk intensieve melkveebedrijven.

De gevolgen van de wijzigingen voor inkomenssteun komen voor rekening van de boer

Nieuws

Het vervangingspercentage is een sterk punt bij Melkweg 2020-deelnemers Jos, Jef en Elian Vanderheijden, maar de bovengemiddelde veekosten én de rentepercentages vragen aandacht en actie.

Familie Vanderheijden bespreekt nieuwste financiële kengetallen

Nieuws

Dit jaar stijgt het aandeel voerkosten in de totale kostprijs wereldwijd van 55 procent naar 65 procent.

Aandeel voerkosten in totale kostprijs varieert wereldwijd aanzienlijk

Nieuws

Hoe realiseren Klaas en Martine Schoone de bedrijfsovername? De Melkweg 2020-deelnemers spraken er onlangs over met hun boekhouder.

De voormalige kalverschuur wordt verbouwd tot bezoekerscentrum

Nieuws

In acht jaar tijd is het aantal boerenbedrijven in de Europese Unie met twintig procent gedaald. Het areaal aan landbouwgrond nam in dezelfde periode af met twee procent.

Aantal bedrijven in EU neemt af, omvang neemt toe

Nieuws

In 2010 daalde de kritieke melkprijs op gangbare melkveebedrijven licht naar 38,5 euro per 100 kg melk, zo blijkt uit de Agri-Monitor van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

De kritieke melkprijs blijft ondanks de lichte daling op een relatief hoog niveau

Nieuws

Melk leasen stijgt in populariteit

22-09-2011  · 7 reacties

In Nederland hebben afgelopen half jaar 782 leasemelktransacties plaatsgevonden. Dat zijn er 108 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar en dat betekent een toename van zestien procent.

Nederlandse melkveehouders blijven investeren in melkquotum

Nieuws

Hoe ziet een gezinsbedrijf in de melkveehouderij er in 2020 uit?

Hoort werken met personeel bij een gezinsbedrijf?

Nieuws

Nog drie dagen heeft Jos Brands om een keuze te maken voor de subsidieaanvraag voor de geplande mestvergister.

Komt er straks naast de stal een mestvergister?
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right