Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Economie

Nieuws

Nederlandse melkveebedrijven zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld 25 procent meer melk gaan produceren.

Melkveehouders investeren de laatste jaren vooral in huisvesting

Nieuws

Rekentool voor optimale tussenkalftijd

21-03-2012  · 6 reacties

Wageningen Universiteit heeft twee rekenmodellen ontwikkeld waarmee een veehouder de economisch optimale tussenkalftijd kan berekenen.

Het model van Wageningen UR berekent wat een verkorte tussenkalftijd oplevert

Nieuws

Koeien van veehouders die deelnemen aan het netwerk Koeien & Kansen, presteren economisch gezien 21 eurocent per dag beter dan het landelijk gemiddelde.

Duurzame koeien gaan efficiënter met voer om

Nieuws

Blog Boenink: Coöperaties een verlengstuk?

02-03-2012  · 1 reactie

Op Melkweg2020.nl heeft familie Boenink een nieuwe blog geschreven over de huidige meerwaarde van coöperaties in de agrarische sector.

Boenink mist bij coöperaties de drive om oplossingsgericht te denken voor de primaire sector waaruit ze zijn opgericht.

Boenink zet vraagtekens bij de vele fusies en overnames

Nieuws

Een melkveehouder loopt gemiddeld 12.000 stappen per dag, meldt Klaas de Jong van praktijknetwerk Preventief Risicobeheer Arbeid.

Per arbeidsuur zet een melkveehouder gemiddeld 1.134 stappen

Nieuws

Betere positie voor Europese melkveehouders

15-02-2012  · 1 reactie

Het Europees Parlement keurde vandaag nieuwe wetgeving goed die de onderhandelingsmacht van Europese melkveehouders voor eerlijke melkprijzen moeten vergroten.

Landen met een beperkte coöperatiestructuur hebben voordeel van nieuwe EU-wetgeving

Nieuws

LEI: geen hoger inkomen bij weidegang

13-02-2012  · 10 reacties

Melkveebedrijven die weidegang toepassen halen geen significant hoger inkomen dan bedrijven die de koeien op stal houden. Dat blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Weidegang is in Nederland economisch niet aantrekkelijker dan opstallen

Nieuws

Duitsland exporteerde in 2011 voor de derde maal meer dan 70.000 stuks fokvee, meldt het Duitse Holstein Stamboek. Afgelopen jaar werden er 71.846 dieren geëxporteerd, waarvan ruim 60 procent naar landen buiten de EU.

Vaarzen voor de export

Nieuws

DTO sluit eerste melkprijscertificaat af

06-02-2012  · 4 reacties

Dairy Trading Online (DTO) heeft deze week het eerste melkprijsgarantiecertificaat afgesloten. Voor de Nederlandse zuivelmarkt heeft DTO daarmee de primeur.

Het melkprijsgarantiecertificaat beschermt de veehouder tegen prijsdalingen

Nieuws

Hoogste marge in elf jaar tijd

03-02-2012  · 2 reacties

Ondanks een stijging van de kritieke melkprijs met bijna vier cent hebben melkveehouders in 2011 de hoogste marge in elf jaar tijd gerealiseerd.

De voerkosten stegen in 2011 1,6 cent per kg melk
content-main-right

Tip de redactie!

Heeft u nieuws dat voor de redactie interessant is? Laat het ons weten!

Recente reacties

right